MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://mcslatina.cz/clanek.php?id=2755

Autor: Alexandra Hradečná, asistentka
Sekce:
Datum: 19.04.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Svolání VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017

Svolávám VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, které se koná dne 27.04.2017 v 18:00 hodin v sále Přemyslova náměstí 18

 

Volba sčitatelů:

Volba ověřovatelů:

Program zasedání:

 

VII/13/1 Kontrola plnění usnesení

VII/13/2 Hospodaření s rozpočtem

a) Rozpočtové opatření č. Z02/2017

b) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1.-3.2017

c) Vyúčtování individuálních dotací z rozpočtu MČ Brno-Slatina za rok 2016

d) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle § 85 písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

VII/13/3 Bytový odbor

a) Prominutí části peněžité pohledávky - byt č.9, Vlnitá 549/21, Brno

b) Výsledky hospodaření VHČ za období I.-XII. 2016

c) Zpráva o stavu dluhů na nájmu z obecních bytů za rok 2016

VII/13/4 Hospodaření s majetkem

a)) Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1741, p.č. 1739/3 a p.č. 1739/4

b) Dispozice s částí pozemku p.č. 250/1

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1-...

d) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1-.....

VII/13/5 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

VII/13/6 Souhlas s podáním žádosti MČ Brno-Slatina o účelovou investiční dotaci obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018

VII/13/7 Výbory

a) Kontrolní výbor

b) Finanční výbor

VII/13/8 Dotazy, připomínky a podněty

VII/13/9 Závěr