MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://mcslatina.cz/clanek.php?id=2756

Autor: Alexandra Hradečná, asistentka
Sekce: Samospráva, orgány, dokumenty
Datum: 19.04.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Usnesení z VII/52.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.03.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/52/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 2. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R02/2017

c) Změna Pravidel hospodaření organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina

VII/52/2 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/01565/2017 – …..

b) Vyjádření k propachtování části pozemku p.č. 2422

c) Žádost o vyjádření ke stavbě „Novostavba RD p. ….“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: Rekonstrukce požární zbrojnice - I. etapa – výběr dodavatele

e) Vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání na ul. Krejčího

f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Stavební úpravy budovy Tilhonova 59“

VII/52/3 Bytový odbor

a) Regenerace uvolněného bytu č. 6, Kroměřížská 983/5 Brno

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace vlhkého zdiva bytového domu Vlnitá 2-4, Brno“

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce dešťových svodů ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV.NP nástavby domu Tilhonova 56a-56b, Tilhonova 58a-58b, Brno“

VII/52/5 Zásady bezúplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím

VII/52/6 Návrh novely obecně závazného nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení

VII/52/8 Rozdělení individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2017

VII/52/10 Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2017

VII/52/11 Kupní smlouva na movité věci umístěné v objektu Tilhonova 59


Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Usnesení z VII/51.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.03.2017
Usnesení z VII/50.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.02.2017
Usnesení z VII/49.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.02.2017
Zápis z VII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2017
Usnesení z VII/12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 16.02.2017
Usnesení z VII/48.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.01.2017
Usnesení z VII/47.schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 11.01.2017
Usnesení z VII/46 zasedání RMČ MČ Brno-Slatina dne 21.12.2016
Usnesení z VII/45. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 07.12.2016
Zápis z VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016
Usnesení z VII/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 15.12.2016
Usnesení z VII/44. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 23.11.2016
Usnesení z VII/43. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 09.11.2016
Usnesení z VII/42. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 19.10.2016
Usnesení z VII/41. schůze RMČ Brno-Slatina ze dne 05.10.2016

◄  Zpět na článek