MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://mcslatina.cz/clanek.php?id=2839

Autor: Alexandra Hradečná, asistentka
Sekce: Samospráva, orgány, dokumenty
Datum: 03.08.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Usnesení z VII/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.07.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/10M/1 Smlouva SOD/VO/3134/2017 - „Změna optické trasy metropolitní sítě - propojení budov nové a staré radnice v MČ Brno-Slatina umístěním závěsného optického kabelu 24 vl. na trakčních sloupech ve správě DPmB, a.s. na trase Tilhonova 49 – Tilhonova 59 a výměnou optického kabelu 12 vl. za kabel 48 vl. na trase Tilhonova 49 – Budínská 2“ v rámci akce „Vybudování páteřní optické sítě v MČ Brno-Slatina pro realizaci dohledového kamerového systému v rámci MKS s propojením budov dosavadní radnice Budínská 2 a nové radnice Tilhonova 59“.

VII/10M/2 Smlouva SOD/VO/03971/2017 na dodávku hlasovacího systému pro ZMČ

VII/10M/3 Smlouva kupní KS/VO/03970/2017 na dodávku VOIP telefonů

VII/10M/4 Zplnomocnění k jednání ve věci řízení vedených ÚMČ Brno-Slatina, Odborem výstavby a stavebního rozvoje, Stavebním úřadem ke sp.zn. S MCBSLA/02614/17 a S MCBSLA/03259/17.

VII/10M/5 Stanovení platu ředitele Technických služeb

VII/10M/6 Účelová dotace na opravu střešního pláště


Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Usnesení z VII/61.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 02.08.2017
Usnesení z VII/60.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.07.2017
Usnesení z VII/59.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.06.2017
Usnesení z VII/58.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14.06.2017
Usnesení z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Zápis z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Usnesení z VII/57.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 31.05.2017
Usnesení z VII/56.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne17.05.2017
Usnesení z VII/55.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.05.2017
Zápis z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/54.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.04.2017
Usnesení z VII/53.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 05.04.2017
Usnesení z VII/52.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.03.2017
Usnesení z VII/51.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.03.2017

◄  Zpět na článek