MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://mcslatina.cz/clanek.php?id=37

Autor: Ing. Jiří Navrátil, starosta
Sekce: Archiv
Datum: 19.08.2003
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Dostavba Přemyslova náměstí

(Stanovisko městské části Brno-Slatina k výstavbě Dvora na Přemyslově náměstí )

Dostavba Dvora Přemyslova náměstí je nutností pro zlepšení vzhledu centra Slatiny. Pro realizaci investičního záměru byl anketou uspořádanou MČ Brno Slatina na jaře 1998 s občany Slatiny v minulém volebním období vybrán vítězný návrh Ing. arch. Šmédka. Tento návrh byl jednoznačně schválen Radou i Zastupitelstvem městské části Brno-Slatina na 17 zasedání v roce 2001. Na základě návrhu schváleného Zastupitelstvem a zpracované projektové dokumentace byly v loňském roce vydány v dubnu územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí byla vydáno jak pro stavby, které budou investicí městské části a současně byla vydána územní rozhodnutí pro výstavbu pro dva privátní investory fy FIBIZ a TRIO, na výstavbu soukromých objektů ve východní části areálu.

Výstavba kterou bude financovat městská část Brno-Slatina spočívá ve vybudování přívodních inženýrských sítí umožňující výstavu polyfunkčních domů v prostoru náměstí a řešení vlastního náměstí.

Součástí stavby jsou zpevněné plochy vytvořené zámkovou dlažbou, sadové a zahradnické úpravy, plochy pro pořádání kulturních pořadů, vodní prvek s vodotryskem, spojovací schodiště a rampa mezi ulicí Zlínskou a Přemyslovým náměstím, přemístění trolejbusové zastávky, parkovací plochy pro osobní automobily a další stavební úpravy.

Stavby, které bude realizovat městská část jsou umístěny na západní části Dvora a jejich náplní budou obchody, prostory pro služby a v nejvyšším podlaží budou umístěny byty.

Oproti původnímu řešení došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva v letoším roce ke změně situace a to tak že byl přeřešen příjezd k objektu fy FIBIZ ( příjezdná komunikace je vedena mimo plochu prostranství náměstí). Dále bylo upuštěno od výstavby oválného objektu SO O4. Na tuto úpravu byla vydána změna územního rozhodnutí.

Připomínky, které byly vzneseny ke schválenému projektu Ing. arch. Šmédka se týkají řešení privátních staveb. Především vzhledu objektů. Městská část pověřila Ing. Arch. Šmédka koordinací jednotlivých staveb tak, aby odpovídaly představám a požadavkům městské části a záměru autora.

Náměstí je z hlediska architektonického velká plocha, kde nově navržené objekty tvoří jen kulisu celkového vzhledu. Architektonický ztvárnění je kladeno především na úpravu vlastního náměstí, důraz je kladen na funkčnost komunikačního propojení sídliště se stávající historickou zástavbou. Navržená zeleň a vytvořené odpočinkové plochy budou navazovat na budoucí obchodní centrum, které bude v přízemí jednotlivých objektů. V objektu fy FIBIZ bude umístěna restaurace, cukrárna a další služby včetně bytů. Nad stávajícím objektem pošty budou ve dvou podlažích situovány byty.

Z hlediska městské části je nejdůležitější prosazení dostavby Přemyslova náměstí do finančních plánů města Brna. V současné době znovu předkládáme Radě a Zastupitelstvu města Brna TEZ (technicko ekonomické zadání) k zařazení do plánu investic města Brna. Výstavba podle plánovaného harmonogramu by měla začít v druhém pololetí příštího roku a dokončení se předpokládá následující rok 2005.


Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
UPOZORNĚNÍ
Dětský Den s hasiči 2016
Blokové čištění komunikací na území MČ Brno-Slatina - jaro 2016
Změna provozní doby ÚMČ Brno-Slatina v prosinci
Slatinské vánoce 2015 s vánočními minitrhy
Uzavírka silnice "I/50 Brno - MÚK Bělohorská, Lokální úprava krytu"
Sdělení pro občany bydlící v lokalitě Slatinka
Informace RWE: Dne 05.11.2015 proběhne doplňování odorantu do odorizační stanice v Brně-Slatině. Pokud byste přesto měli podezření, že by se mohlo jednat o únik plynu a ne zápach odorantu, volejte nepřetržitou pohotovostní službu na linku 1239
Městská část Brno-Slatina ve spolupráci se slatinskými základními a mateřskými školami a DDM Fantázií pořádá u příležitosti 97. výročí založení samostatného Československa 27.ŘÍJNA 2015 V 18:00 HOD NA PŘEMYSLOVĚ NÁMĚSTÍ SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD DĚTÍ A MLÁDEŽE
Brněnské komunikace, a.s., podzimní čištění komunikací
Oznámení pro občany bydlící v lokalitě Slatinka - uzavírka železničního přejezdu, Slatinka
Slatinský kros 2015 - 9. ročník
Informace o uzavírce exitu 201 - přivaděč Řípská na D1 ve směru Wien - Bratislava - Praha
Pozvánka na Tradiční slatinské hody 2015
Souvislá oprava ulice Řípská

◄  Zpět na článek