MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://mcslatina.cz/clanek.php?id=480

Autor: Ing. Jiří Navrátil, starosta
Sekce: Historie a současnost Slatiny
Datum: 18.08.2006
◄ Zpět na článek
Tisknout     

"Víceúčelové hřiště s atletickým oválem"

Jistě jste si všimli, že realizace školního hřiště u Základní školy Jihomoravské náměstí zdárně pokračuje. Termín zahájení provozu hřiště je stanoven na 16.9.2006.

Současně s dokončováním stavby se na mě občané obracejí s otázkou, jaké budou cenové relace za pronájem jednotlivých sportovišť. Obyvatelé ulice Rousínovská vyslovují obavy, že pokud bude provozní doba hřiště do pozdních večerních hodin, dojde k narušení pohody bydlení způsobené provozem sportovního areálu.

Areál sportoviště je podle statutu města Brna příloha č. 4 zařazen jako předškolní zařízení, školy a školská zařízení. Také prostředky, které jsme získali na výstavbu hřiště z Ministerstva financí jsou z kapitoly určené pro školy.

Využití hřiště bude předmětem projednání RMČ a předpokládáme, že od 8 – 14 hodin, bude hřiště k dispozici pro školní výuku, odpoledne pro sportovní kluby, atletický oddíl, fotbalový klub a sportující mládež a veřejnost, která není organizována.

Ceník za pronájem hřiště stanovila Rada na své schůzi následně:

Děti a mládež do 15 let má vstup na hřiště zdarma.

Správcem sportovního areálu bude firma Gym Blue Sun.

Pro další rozvoj a možnosti využití hřiště do pozdních večerních hodin máme připraven projekt osvětlení atletického oválu a universální plochy uvnitř atletického oválu. Jeho realizace je odvislá od zkušeností, které získáme v letoším roce po uvedení do provozu.

Ujišťuji obyvatele ulice Rousínovská, že v žádném případě nebudu souhlasit s provozováním areálu na úkor pohody bydlení.

 

Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Letecká puma způsobila dopravní kolaps
Fotogalerie - Vítání slatinských občánků 2012
Tisková zpráva 26.7.2010 - Rekonstrukce ZŠ Jihomoravské nám. 2 v Brně-Slatině
Tisková zpráva - Rekonstrukce tzv. "TERÉNEK" v MČ Brno-Slatina
Vítání slatinských občánků 2009
Zahájení provozu zařízení ČCK poskytujícího odlehčující služby pro naše seniory
Vítání slatinských občánků 2009
Otevření nového dětského hřiště na ulici Kikrleho
Vítání slatinských občánků 2008
Důležité rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ve věci vybudování tzv. Východního obchvatu Slatiny
Fotogalerie - Slatinské hody 2007
Slavnostní odhalení pomníku poručíka U.S.A.A.F Williama L. Kigginse
Rekonstrukce školských objektů Jihomoravské nám. 2 a 4, Brno-Slatina
Vítání slatinských občánků
Fotogalerie - Slavnostní otevření nově vybudovaného Přemyslova náměstí

◄  Zpět na článek